रोजगार वर्ल्ड      (Rojgar world)
मेंहदी(2 माह )
ब्यूटी पार्लर मेकअप(2 माह )
Coumputer (2 माह )
Karate (2 माह )
Guldasta (2 माह )
सिलाई प्रशिक्षण (4 माह )
कढ़ाई बुनाई (2 माह )
गुड़िया एवम गिफ्ट निर्माण

A Project of Rojgar World Assist By Public Fund

सिलाई प्रशिक्षण (4 माह )

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Learn more
कढ़ाई बुनाई (2 माह )

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Learn more
गुड़िया एवम गिफ्ट निर्माण(2माह)

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Learn more
गुलदस्ता निर्माण (2 माह )

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Learn more

Our Work

  • मेंहदी(2 माह )
  • गुलदस्ता निर्माण (2 माह )
  • जूडो कराटे प्रशिक्षण (3 माह )
  • ब्यूटी पार्लर (3 माह )
  • कंप्यूटर शिक्षा (3 माह )
  • सिलाई प्रशिक्षण (4 माह )
  • कढ़ाई बुनाई (2 माह )
  • पेंटिंग (3 माह )
  • गुड़िया एवम गिफ्ट निर्माण (3 माह )